Senaste nytt om UBAB och COVID-19

 

Information om hur UBAB påverkas just nu.                                                                                                                                 

Bäste kund,

Du är viktig för oss, därför vill vi meddela dig på vilket sätt vi agerar och påverkas av COVID-19 och på vilket sätt det påverkar våra gemensamma affärer just nu.

UBAB är en av de största leverantörerna av prefabricerade stommar till bostadsbyggandet i Sverige. Med det kommer ett stort ansvar, inte minst i svårare tider som idag med coronaviruset. Vi värnar om våra kunder, men också om våra anställda och övriga samarbetspartners. Vi vill därför tillsammans med Er aktivt bidra till att minimera spridningen av coronaviruset.

Vi följer löpande utvecklingen samt folkhälsomyndighetens information och anvisningar och utfärdar interna direktiv i takt med förändringarna.

 

Läge idag 2020-03-23

Konstruktion/Projektering

Projektering fortlöper enligt planerad takt. Bemanningen är intakt. Möjligheter att jobba hemifrån har utökats.

Montage

Montage sker fortfarande enligt plan. Kontakt mellan kund och UBAB sker som vanligt i första hand genom UBABs projektledare för respektive projekt.

Transport

Vi ser i dagsläget inga störningar, utan vår transportör klarar fortfarande att hålla planerad takt.

Produktion/lager

Produktionstakten är något decimerad på grund av ökade sjukskrivningstal. Produkter som levereras ut till pågående projekt finns med viss framförhållning i lager. Vissa insatsvaror från Italien, Tyskland med flera länder kan komma att utebli. UBAB meddelar kunder som kan komma att påverkas av detta.

Kommunikation

Även om den nuvarande situationen är bra, så vill vi reservera oss för att det med stor sannolikhet kommer att uppstå hinder kopplade till Coronaepidemien. Om och när detta kan förutsägas så kommer UBABs projektledare omgående att anmäla detta till beställaren för att kunna komma överens om eventuell förlängning av kontraktstiden.

Omvänt är det av största vikt för UBAB att ni, vår beställare, genom vår projektledare meddelar UBAB, i tidigast möjliga skede, om er situation blir sådan att våra leveranser påverkas.

En kontinuerlig, tydlig och öppen kommunikation mellan oss kommer att vara av extra stor vikt och bidra till att ekonomisk skada för oss båda undviks eller minimeras under denna gemensamma svåra period.

Niclas Bengtsson, Försäljningschef UBAB

Föregående nyhet:
UBAB förvärvar Örs Cementgjuteri