Senaste nytt om UBAB och COVID-19

Bäste kund

Du är viktig för oss, därför vill vi meddela dig på vilket sätt vi agerar och påverkas av COVID-19 och på vilket sätt det påverkar våra gemensamma affärer just nu.

Vi på UBAB har de senaste veckorna haft en ökad sjukfrånvaro, utöver den normala för årstiden, med en topp för två veckor sedan. Frånvaron har därefter närmat sig normala nivåer igen.
De anställda på UBAB har fortsatt uppmanats att vidta en rad försiktighetsåtgärder vad gäller fysisk distansering och hygien. Företaget har dessutom genomfört förskjutning av arbetstider för att ge personalen bättre möjlighet att hålla distans till varandra.

Produktionsplaneringen har anpassats efter situationen och vi har klarat av vad vi hoppas varit den värsta perioden utan att våra leveranser och våra kunder har drabbats.

Läge idag 2020-05-15

Konstruktion/Projektering

Projektering fortlöper enligt planerad takt. Möjligheter att jobba hemifrån har utökats.

Montage

Montage sker enligt plan. Kontakt mellan kund och UBAB sker som vanligt i första hand genom UBABs projektledare för respektive projekt.

Transport

Vi ser i dagsläget inga störningar utan vår transportör klarar fortfarande att hålla planerad takt.

Produktion/lager

Vi har klarat våra leveransåtagande hittills. Vi arbetar nu hårt med att överblicka konsekvenser av omplaneringar samt med att vidta åtgärder för att säkerställa våra åtaganden.

Kommunikation

UBABs projektledare återkommer till respektive kund med information om vad som gäller för varje specifikt projekt och anmäler till beställaren om man behöver komma överens om eventuell förlängning av kontraktstiden.

Det är just nu, även av största vikt för UBAB att ni, vår beställare, genom vår projektledare meddelar UBAB, i tidigast möjliga skede, om er situation blir sådan att våra leveranser påverkas.

En kontinuerlig, tydlig och öppen kommunikation mellan oss kommer att vara av extra stor vikt och bidra till att ekonomisk skada för oss båda undviks eller minimeras under denna gemensamma svåra period.

Niclas Bengtsson, Försäljningschef UBAB

Föregående nyhet:
CO2-Jakten
Nästa nyhet:
Hållbarhetsredovisning för UBAB