Berg Propulsions kontor på Hönö

Affärsbyggnader

 

Att bygga ekonomiskt

Affärsbyggnader byggda med prefabricerade betongelement från UBAB är en ovanligt klok lösning; ekonomiskt, energismart och estetiskt. Det går fort, kvalitetssäkert och med ett minimum av personal. Vårt stomsystem kan anpassas till butiker, industrilokaler, kontor eller hotell. Långa spännvidder ger flexibla lokaler. Byggnaderna har snabba och kalkylsäkra byggtider. Konstruktionen har en mycket hög motståndskraft mot både inre och yttre påverkan som stötar, påkörning, högtryckstvätt, fukt eller kemiska angrepp. Sandwichväggarna ger en tät byggnad med möjlighet att välja riktigt bra energiprestanda vilket ger en energisnål byggnad. Dessutom är betongen obrännbar och kräver mycket ringa underhåll. En betongbyggnad har förutsättningar att få låga försäkringspremier.