Produkter

Genom att tillverka betongelementen inomhus i vår produktionsanläggning sparar vi tid och minimerar fel och spill. Vi utför sedan ett snabbt, enkelt och kvalitetssäkrat montage på byggarbetsplatsen med väl uttänkta standardiserade komponenter och kopplingssystem. Vi levererar hela stommen, gärna med färdigmålad fasad och med fönster monterade. Med våra massiva förspända bjälklag får man stor flexibilitet med stora spännvidder utan pelare. Lågenergihus projekteras och byggs enkelt och tryggt med välisolerade, tysta och täta stommar.

Elementbygge minskar dessutom risken för fuktskador eftersom byggnaden tidigt kommer under tak. Jämfört med platsgjutet byggande bygger man snabbt på höjden även på en trång arbetsplats och med mindre personal. På vinterhalvåret behöver man inte oroa sig för låga gjuttemperaturer.

För vissa typer av byggnader används betongpelare- och balksystem och i andra fall kan ett bärande väggsystem vara lämpligast eller en kombination av båda systemen. Gemensamt för de olika byggsystemen är de stora fördelarna man uppnår genom att bygga med våra prefabricerade betongelement. Utseendet kan dessutom varieras genom att utnyttja olika former, reliefer, ytor och färger.

Vi är kända för att vara flexibla när det gäller betongprodukter. Så kontakta oss så fort som möjligt. Helst redan på projekteringsstadiet för att få bästa arkitektoniska, tekniska och ekonomiska lösning.

Byggsystem

Komponenter

Ytor

Efterbehandling