G Claesson Transport AB i Jönköpings byggnad från parkering

Hallbyggnader

Hallbyggnader av betongelement är en säker investering för framtiden.

UBABs hallar består oftast av stående fullängds bärande väggelement. Det finns också möjlighet att bygga hallen med pelar-balksystem och liggande väggelement.
Hallarna har snabba och kalkylsäkra byggtider. Konstruktionen har en mycket hög motståndskraft mot både inre och yttre påverkan som stötar, påkörning, högtryckstvätt, fukt eller kemiska angrepp. Sandwichväggarna ger en tät byggnad med möjlighet att välja riktigt bra energiprestanda vilket ger en energisnål hall. Dessutom är betongen obrännbar och kräver mycket ringa underhåll. En betongbyggnad har förutsättningar att få låga försäkringspremier.