Här håller du dig uppdaterad om sådant som händer i UBABs värld.

UBAB Recycling

Som betongtillverkande industriföretag anser UBAB att det är viktigt att ta de utmaningar som kommer med betongens, i[…] Läs mer

Som betongtillverkande industriföretag anser UBAB att det är viktigt att ta de utmaningar som kommer med betongens, i dagsläget, viktigaste ingrediens, cementen, på allvar. Betong som enskilt material är återvinningsbart till 100 procent. Dessutom tar det upp och lagrar koldioxid under en byggnads hela livslängd. Dock går det onekligen att komma ifrån det faktum att tillverkningen av cement lämnar ett klimatavtryck som inte är hållbart. Det pågår både arbete och forskning kring de stora utmaningarna som cementen medför. Till dess att det finns ett miljövänligare substitut till cement eller att cementproducenterna eliminerar CO2 vid tillverkningsprocessen genom till exempel CCS-tekniken (Carbon Capture Storage), så kan det gamla ordspråket ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något” få vara de ledande orden för samtliga aktörer inom betongindustrin. I arbetet mot en globalt mer hållbar och miljövänlig betongindustri är inga arbeten för små. Vi alla kan vara med och dra våra strån till den globala stacken.

UBAB jobbar ständigt med att bli mer miljövänliga i allt arbete vi gör, oavsett om det är tillverkningen av betong eller andelen spillmaterial i fabriken så väl som på kontoret. Ett av våra aktiva arbeten är vår nyinvesterade återvinningsanläggning, UBAB Recycling, för spolvatten och restbetong från vår produktion. Återvinningsanläggningen kommer att göra det möjligt att återanvända spolvatten och restbetong vid nytillverkning av betong i vår blandarstation.

 

Processen

I processens första steg separeras ballast och annat material som är större än 0,2 mm, från vatten med finmaterial som är mindre än 0,2 mm. Vattnet med finmaterial blir till slamvatten och förvaras i stora tankar som med hjälp av omrörare håller slamvattnet under ständig rörelse tills att det återanvänds. Precis som med slamvattnet förvaras även ballasten i tankar tills att det kommer till återanvändning. För att slamvattnet ska kunna återanvändas vid nytillverkning av betong, måste vattnets densitet regelbundet kontrolleras för att betongreceptet i sin tur ska kunna optimeras. Detta kontrollerar och kompenserar anläggningen löpande för att säkerställa en förutbestämd densitet.

”Denna process ligger helt i linje med UBABs miljöarbete med fokus på att minska betongens klimatavtryck. De tester och förstudier som genomförts visar på en positiv effekt på betongen, det vill säga att vi kommer att kunna optimera våra betongrecept och minska cementanvändandet. Mängden spolvatten som återförs in vid blandning av ny betong minskar förbrukningen av färskvatten vilket också är positivt”, säger Anders Lindgren, produktionsutvecklare på UBAB.

Installationen av anläggningen kommer även innebära en del förändringar inom produktionen där inarbetade rutiner och arbetssätt för rengöring av utrustning kommer att ändras. I samband med installationen av ny utrustning samt en viss ombyggnation av spolplatser för rengöring av utrustning, kommer det även att medföra en förbättrad arbetsmiljö och säkerhet för det dagliga arbetet.

– ”Det är ganska vanligt med någon form av återvinning för betongrester i branschen. Vanligast har varit att man har ett steg till i processen där man sedimenterar bort finmaterialet från slamvattnet. Om UBAB valt denna variant av process hade det genererat en restprodukt som inte kan återanvändas vid vår betongtillverkning. UBABs ambition är att kunna återvinna allt av spillbetongen och spolvattnet från produktionen och valde därför att blanda in slamvattnet utan att sedimentera bort finmaterialet”, säger Anders Lindgren.

I dagsläget pågår förberedande arbeten för fullt och installationen av anläggningen kommer att ske under sommaren för en planerad driftsättning under vecka 31.

Stäng

Insamling UNHCR

Över 200 000 kronor i insamling till UNHCR

Under 8 dagar i mars månad, anordnade UBAB en insamling till UNHCR till förmån för de miljontals människor[…] Läs mer

Under 8 dagar i mars månad, anordnade UBAB en insamling till UNHCR till förmån för de miljontals människor som befinner sig på flykt från kriget i Ukraina. På drygt en vecka lyckades insamlingen nå hela 27 801 kronor. UBAB lovade även att matcha alla bidrag, vilket gav en total summa på 55 801 kronor. Dessutom valde UBAB att skänka ytterligare 50 000 kronor vilket innebär en tredubbling av samtliga bidrag till insamlingen, totalt 105 801 kronor. Denna summa matchades i sin tur ytterligare en gång av stiftelsen Akelius Foundation, som lovat att matcha alla bidrag som kommer in till UNHCR och Unicef under mars månad. Därav landade den slutgiltiga summan från UBABs insamling på hela 211 602 kronor. Vi vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som har visat ett fantastiskt engagemang och bidragit till insamlingen.

 

I slutet av februari meddelade Roger Akelius, svensk fastighetsmiljardär och grundare till välgörenhetsstiftelsen Akelius Foundation, att han under mars månad kommer att matcha alla bidrag till UNHCR och Unicef avsedda för ukrainska flyktingar. Bara elva dagar in i månaden hade UNHCR och Unicef fått in över hela 300 miljoner kronor vilket, tillsammans med Akelius dubblering, innebar ett totalt belopp på över 600 miljoner kronor. En summa som betydde att det tidigare bidragsrekordet var slaget. Drömgränsen, enligt Akelius själv, var att nå en miljard kronor. Den 25 mars hade insamlingen passerat miljardgränsen, ett bidragsrekord och en summa långt över förväntat.

Återigen vill vi rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit. Ingen kan göra allt men tillsammans gjorde vi verkligen något.

Stäng

Slåtterkarlen, Huskvarna

193 nya hyresrätter under uppbyggnation

UBAB, tillsammans med HP Boendeutveckling, uppför 193 hyresrättslägenheter i stadsdelen Öxnehaga, strax utanför Huskvarna. UBAB levererar stommen till[…] Läs mer

UBAB, tillsammans med HP Boendeutveckling, uppför 193 hyresrättslägenheter i stadsdelen Öxnehaga, strax utanför Huskvarna. UBAB levererar stommen till de tre punkthusen som uppförs i en enda etapp, vilken påbörjades redan under sommaren 2021. Totalt rör det sig om cirka 10 600 kvadratmeter lägenhetsyta samt ett gemensamt parkeringsgarage, delvis under jord, beläget mellan hus ett och två. Det tredje huset är beräknat att vara klart efter sommaren 2022, där överlämning och inflyttning till lägenheterna kommer att ske successivt under våren 2023. Husen är ritade av Enter Arkitektur och som generalentreprenör står Peab.

– Vi är glada över att få bidra till den lokala samhällsutvecklingen i form av att utbudet av hyresrätter ökar. Genom att bygga nya bostäder kan vi göra Öxnehaga till en ännu attraktivare stadsdel. Vi ser fram emot att bygga fler lägenheter tillsammans med HP Boendeutveckling och Ulricehamns betong, säger Martin Alexandersson, arbetschef Peab.

De tre husen på 10, 12 och 14 våningar kommer att förses med solceller på taken, och på plan ett samt på plan två kommer det även att finnas teknikutrymmen, lägenhetsförråd och cykelförråd. Storleken på lägenheterna varierar från ett till tre rum och kök.

– Genom vår effektiva byggmetod kan vi erbjuda attraktiva hyresrätter som möter bostadsefterfrågan i Jönköping. Vi har samarbetat med Peab i tidigare projekt, varifrån vi tar med oss alla de erfarenheter som uppkommer under byggprocessen, säger Carolina Axelsson, vd på HP Boendeutveckling.

Stäng

Stark efterfrågan på bostadsrätterna i kvarteret Linden, Ulricehamn

I centrala Ulricehamn är upprättandet av Kvarteret Linden i full gång. UBAB konstruerar, tillverkar och monterar stommen till[…] Läs mer

I centrala Ulricehamn är upprättandet av Kvarteret Linden i full gång. UBAB konstruerar, tillverkar och monterar stommen till de 112 bostadsrätterna, på allt från 1,5–5 rum och kök. Byggherre och kund till UBAB är byggföretaget Hökerum Bygg AB som har sin hemmabas i Ulricehamn. Häromveckan startade försäljningen av de sista 42 bostadsrätterna som ingår i etapp två, och intresset visade sig vara mycket stort. 60% av bostadsrätterna bokades redan under första dagen och det fanns då ytterligare över 130 intressenter. Mest eftertraktade var bostadsrätterna på översta våning med både takterrass och utsikt över Ulricehamn och Åsunden. De 70 bostadsrätterna i första etappen är sålda sedan länge.

 

Kvarteret Linden

Kvarteret Linden är ett pilotprojekt för CO2-Jakten, ett hållbarhetsprojekt som UBAB driver tillsammans Hökerum Bygg AB och Stiba. Målet med projektet är att sänka CO2-utsläppen vid nyproduktion av flerfamiljshus med ett långsiktigt mål om att bygga klimatneutrala bostäder senast år 2045. För pilotprojektet är det gemensamma målet att uppnå 20% lägre koldioxidutsläpp i jämförelse med en jämförbar byggnation. Detta utan att medföra en fördyrning av projektet.

 

Kvarteret Linden, balkong

I UBABs arbete för att minska miljöavtrycket har man i projekt Linden bland annat lyckats minska tjockleken i innerväggarna med 20 mm, samt även minimerat andra tjocklekar utan att tumma på kvalitén. Andelen cement i betongen har även reducerats genom receptoptimering. Tillsammans med ytterligare åtgärder av Hökerum Bygg, ska det gemensamma målet om ett reducerat koldioxidutsläpp med 20% uppnås.

Stäng

Stort intresse för lägenheter på Drottninghög

UBAB bygger, tillsammans med HP Boendeutveckling, 85 nya bostadsrätter i Brf Äppelgården på Drottninghög, Helsingborg. UBAB står som[…] Läs mer

UBAB bygger, tillsammans med HP Boendeutveckling, 85 nya bostadsrätter i Brf Äppelgården på Drottninghög, Helsingborg. UBAB står som leverantör av stomme till de sammanlagt fyra flerfamiljshusen på Drottninghög. Projektet Äppelgården är en del av stadsprojektet DrottningH, ett samarbete mellan Helsingborgs Stad och Helsingborgshem som inleddes år 2011 och beräknas pågå fram till år 2035. Bygget sker i två etapper varav den första består av 43 lägenheter och den andra av 42 lägenheter. Lägenheterna utgörs av allt från kvadratsmarta ettor till rymliga fyror från 32 till 91 kvadratmeter. Intresset för det nya kvarteret har visat sig vara stort. Det har varit en stark efterfrågan och i den första etappen finns det idag endast fåtalet lägenheter kvar till försäljning. Intresset för de nya bostadsrätterna kommer från både Drottninghögsbor och helsingborgare från andra delar av stan, samt ett intresse från grannkommuner. De 43 lägenheterna som ingår i den första etappen har planerad inflyttning till våren 2023. Den andra etappen har planerad montagestart hösten 2022, och försäljning av lägenheterna förväntas starta inom kort.

Stäng

Kvarteret Glimmervyn, Varberg – i sin slutfas

Redan år 2015 inleddes det första arbetet för det nya bostadskvarteret Glimmervyn i Varberg. Idag, dryga sex år[…] Läs mer

Redan år 2015 inleddes det första arbetet för det nya bostadskvarteret Glimmervyn i Varberg. Idag, dryga sex år senare, står den tredje och sista etappen färdigmonterad samtidigt som inflyttning till den andra etappen är i full gång. De tre etapperna utgörs av ett tiovånings- och tolvvåningshus samt ett äldreboende. Totalt utgör de tre etapperna 220 lägenheter varv 72 st bostadsrätter, 54 st lägenheter i äldreboendet och resterande hyresrätter. UBAB har varit med och levererat stommen till samtliga hus, ett projekt som pågått under många år och som nu är avslutat. Med drygt ett år kvar till inflyttning till den tredje etappen undrar vi hur statusen av bygget ser ut? Vi ställde frågan till Peter Kindblom, säljare och projektledare på UBAB, som följt projektet sedan 2015.  

– Det ser bra ut, projektet är i sin slutfas. För någon månad sedan monterades den sista väggen på tiovåningshuset i etapp tre och nu har även inflyttning till etapp två börjat. Vi har haft ett nära och bra samarbete med MTA Bygg och Anläggning där vi bland annat haft utvärderingsmöten mellan samtliga etapper för att arbetet ska bli så bra som möjligt.

Stäng

UBAB bygger 85 nya bostadslägenheter i Helsingborg

I förra veckan blev det klart att UBAB tillsammans med HP Boendeutveckling ska bygga 85 nya bostadsrättslägenheter i[…] Läs mer

I förra veckan blev det klart att UBAB tillsammans med HP Boendeutveckling ska bygga 85 nya bostadsrättslägenheter i Helsingborg. I den första etappen byggs två av de totalt fyra flerfamiljshusen med planerad byggstart före årsskiftet och tillträde våren 2023. Lägenheterna kommer att vara ettor till fyror på allt från 32 till 92 kvadratmeter stora, samtliga lägenheter kommer dessutom att ha uteplats eller balkong. Husen kommer bland annat att ha solceller på taken samt ett underjordiskt garage för parkering. Mer om bostadsprojektet kan du läsa i Helsingborgs Dagblads artikel här (låst artikel)  eller på HP Boendeutvecklings hemsida här.

Stäng

Kvarteret Elisedal

1000 nya lägenheter står redo för inflyttning

För drygt ett år sedan levererade UBAB stommarna till sammanlagt 1000 lägenheter i områden söder om Liseberg innan[…] Läs mer

För drygt ett år sedan levererade UBAB stommarna till sammanlagt 1000 lägenheter i områden söder om Liseberg innan gränsen till Mölndal. På västra sidan om E6 i Krokslätt handlade det om 336 hyreslägenheter till kvarteret Elisedal, öster om E6 var det 270 hyresrätter i kvarteret Mejeristen, båda för Wallenstam, och till Skanska handlade det om stommar till 382 lägenheter till kvarteret Tändstickan i närheten av Elisedal. Hur har det gått sedan dess, hur många av husen och lägenheterna är klara? Vi frågade Niclas Bengtsson, Försäljningschef på UBAB.

Kvarteret Mejeristen

I Elisedal så är projektet överlämnat till Wallenstam och är inflyttat med nöjda hyresgäster, i Mejeristen så har inflyttning precis påbörjats i det första huset medan de två andra är i slutskedet och närmar sig inflyttning. I Tändstickan så rullade vi ut kranen för några veckor sedan, efter nästan ett års montage. Det återstår en del kompletteringsarbeten men det stora är på plats!

Kvarteret Tändstickan

Stäng

Solcellsparken är nu på plats på taket

Så var det klart – 1351 stycken solpaneler (2000 m2) på taket till vår lagerbyggnad kommer att täcka[…] Läs mer

Så var det klart – 1351 stycken solpaneler (2000 m2) på taket till vår lagerbyggnad kommer att täcka cirka 25 procent av vår årliga elförbrukning. Idén till att investera i solceller började gro redan för 15 år sedan och då med en ambition om att minska våra elkostnader, men på grund av de dåvarande krångliga reglerna lades projektet på is. Idag har den 15 år gamla idén blivit verklighet, en angelägen verklighet i vårt aktiva hållbarhetsarbete. Tillsammans med vår pelletspanna som ger värme av allt träspill, värmen som vi tillvaratar när betongen bränner och många fler åtgärder både i det stora och i det lilla, fortsätter vårt outtröttliga arbete att minska vårt klimatavtryck. För alltid.  

Mer om vårt ständiga hållbarhetsarbete kan du läsa om här.

 

Film: Oscar Larsson, VV-sol

Stäng

En annorlunda leverans

Jubileumsparken i Frihamnen i Göteborg är ett spännande, innovativt och demokratiskt projekt. Så här skriver man på goteborg2021.com: Jubileumsparken[…] Läs mer

Jubileumsparken i Frihamnen i Göteborg är ett spännande, innovativt och demokratiskt projekt. Så här skriver man på goteborg2021.comJubileumsparken har varit testpilot för ett nytt sätt att arbeta med stadsutveckling. Fokus för arbetet är att involvera medborgare, att alla ska kunna delta oavsett funktionsförmåga och att unga ska ha ett stort inflytande. 

Med en sådan vision är det klart att vi på UBAB är stolta över att få leverera en 2 meter hög och 6 ton tung dödskalle för barnen att klättra och hänga på.

Leveransen uppmärksammades också av Ulricehamns Tidning, läs deras artikel här

Stäng