Nyheter

Här håller du dig uppdaterad om sådant som händer i UBABs värld.

Senaste nytt om UBAB och COVID-19

Bäste kund Du är viktig för oss, därför vill vi meddela dig på vilket sätt vi agerar och[…] Läs mer

Bäste kund

Du är viktig för oss, därför vill vi meddela dig på vilket sätt vi agerar och påverkas av COVID-19 och på vilket sätt det påverkar våra gemensamma affärer just nu.

Vi på UBAB har de senaste veckorna haft en ökad sjukfrånvaro, utöver den normala för årstiden, med en topp för två veckor sedan. Frånvaron har därefter närmat sig normala nivåer igen.
De anställda på UBAB har fortsatt uppmanats att vidta en rad försiktighetsåtgärder vad gäller fysisk distansering och hygien. Företaget har dessutom genomfört förskjutning av arbetstider för att ge personalen bättre möjlighet att hålla distans till varandra.

Produktionsplaneringen har anpassats efter situationen och vi har klarat av vad vi hoppas varit den värsta perioden utan att våra leveranser och våra kunder har drabbats.

Läge idag 2020-05-15

Konstruktion/Projektering

Projektering fortlöper enligt planerad takt. Möjligheter att jobba hemifrån har utökats.

Montage

Montage sker enligt plan. Kontakt mellan kund och UBAB sker som vanligt i första hand genom UBABs projektledare för respektive projekt.

Transport

Vi ser i dagsläget inga störningar utan vår transportör klarar fortfarande att hålla planerad takt.

Produktion/lager

Vi har klarat våra leveransåtagande hittills. Vi arbetar nu hårt med att överblicka konsekvenser av omplaneringar samt med att vidta åtgärder för att säkerställa våra åtaganden.

Kommunikation

UBABs projektledare återkommer till respektive kund med information om vad som gäller för varje specifikt projekt och anmäler till beställaren om man behöver komma överens om eventuell förlängning av kontraktstiden.

Det är just nu, även av största vikt för UBAB att ni, vår beställare, genom vår projektledare meddelar UBAB, i tidigast möjliga skede, om er situation blir sådan att våra leveranser påverkas.

En kontinuerlig, tydlig och öppen kommunikation mellan oss kommer att vara av extra stor vikt och bidra till att ekonomisk skada för oss båda undviks eller minimeras under denna gemensamma svåra period.

Niclas Bengtsson, Försäljningschef UBAB

Stäng

CO2-Jakten

Hökerum Bygg, Stiba och Ulricehamns Betong har gått ihop för att hitta så många goda lösningar som möjligt[…] Läs mer

Hökerum Bygg, Stiba och Ulricehamns Betong har gått ihop för att hitta så många goda lösningar som möjligt i jakten på CO2-utsläpp. De tre företagen har många gemensamma byggprojekt bakom sig. Nu vill de samarbeta för att sänka CO2- utsläppen vid nyproduktion av hus.

VD:ar i samspråk mot gemensamma mål; Fredrik Ståhl, Hökerum Bygg, Joakim Österlund, Stiba och Fredrik Gustafson, UBAB.

Fakta:

  • CO2-Jakten: Ett gemensamt projekt för att sänka klimatavtrycket så mycket som möjligt med det långsiktiga målet att vara klimatneutrala senast år 2045. Fokus ligger på att utmana normer och genomföra förbättringar.
  • UBAB, Ulricehamns Betong har sin produktion i Timmele i Ulricehamns kommun. Närmare 200 anställda arbetar med konstruktion, produktion och montage av byggnader i prefabricerad betong.
  • Stiba, Ett konstruktionsföretag från Borås med drygt 30 anställda. Stiba har ett brett kunnande och är med i hela byggprocessen från startmötet till att slutbevis utfärdas.
  • Hökerum Bygg, Ett bygg- och bostadsutvecklingsföretag med cirka 80 anställda som utvecklar genomtänkta, prisvärda och hållbara fastigheter.
  • Brf Linden, Ett bostadsrättsprojekt i Ulricehamn med trolig byggstart hösten 2020. Projektet är först med att vara en del av CO2-Jakten. Läs mer på www.hokerumbygg.se/kvarteretlinden
Stäng

UBAB förvärvar Örs Cementgjuteri

UBAB Ulricehamns Betong AB förvärvar Aktiebolaget Örs Cementgjuteri Som ett led i UBABs utveckling har samtliga aktier i[…] Läs mer

UBAB Ulricehamns Betong AB förvärvar Aktiebolaget Örs Cementgjuteri

Som ett led i UBABs utveckling har samtliga aktier i Örs Cementgjuteri förvärvats.

Örs Cementgjuteri är beläget strax söder om Dals Rostock, Melleruds kommun i Dalsland. Företagets verksamhet består av tillverkning och försäljning av prefabricerade betongelement. Huvudinriktningen är väggar, balkonger och stödmurar. Produktionen är i stort sett helt kundanpassad och skräddarsys för varje enskilt projekt. Örs cementgjuteri har i dag c:a 40 anställda och en nettoomsättning på c:a 55 milj. kronor. Företaget som startades 1927 kommer att drivas som ett separat dotterbolag till UBAB.

Vi ser fram emot att Örs Cementgjuteri får en ny stark ägare med gedigen kunskap och en väl förankrad position i branschen. Det öppnar nya möjligheter för vidare utveckling av företaget och för vidare det förtroende vi genom åren erhållit från våra kunder, säger Mats Larsson företagets tidigare ägare.

 

Stäng

Skanska och UBAB i Västra Frölunda

UBAB levererar stommarna till Skanska! Denna gången är det projektet Strandsnäckan i Västra Frölunda. Ett lamellhus med 5 trapphus och[…] Läs mer

UBAB levererar stommarna till Skanska!

Denna gången är det projektet Strandsnäckan i Västra Frölunda. Ett lamellhus med 5 trapphus och skiftande våningshöjder mellan 5-8 våningar. Totalt inryms 150 lägenheter. Montaget startade i februari 2019. Första våningen är tegelfasad, högre upp är det målat. Teglet gjuts in, fasaderna målas och fönster monteras på UBAB.

Strandsnackan

Strandsnackan

Strandsnäckan är etapp 2 av 4. Etapp 1 är Sjöstjärnan där den spektakulära fasaden är klar sedan ett tag. Ett knallrött höghus som syns på långt håll i Västra Frölunda eftersom det är dubbelt så högt som kringliggande hus. Även denna stomme målades redan på UBAB. Skanska är entreprenör medan bostadsbolaget Balder är Byggherre, ett expansivt bostadsbolag som låter bygga totalt 550 lägenheter på platsen i fyra etapper.

Stäng

Lättebo Ekenässjön

I Småland fortsätter vår kund Byggbolaget i Vetlanda att bygga och att handla av UBAB. Nu är det[…] Läs mer

I Småland fortsätter vår kund Byggbolaget i Vetlanda att bygga och att handla av UBAB. Nu är det ett femvåningshus i Ekenässjön strax utanför Vetlanda. Det blir 34 hyresrättslägenheter. Inflyttning sker i juni 2019.

Stäng

Horsbyskolan

UBAB bygger mycket bostäder men vi bygger också gärna skolor. Bild från en färdigställd stomme till utbyggnad av Horsbyskolan i[…] Läs mer

UBAB bygger mycket bostäder men vi bygger också gärna skolor.

Bild från en färdigställd stomme till utbyggnad av Horsbyskolan i Herrljunga. I byggnaden som är sammanslussad med den befintlig skolbyggnaden finns lektionssalar och fritidsavdelningar samt personalutrymmen. Entreprenör och UBABs kund är Fiddes El och Bygg AB.

Stäng

Villa Ekeberg

Portarna har slagits upp till nybyggda Villa Ekeberg – ett modernt äldreboende i centrala Angered med naturen inpå[…] Läs mer

Portarna har slagits upp till nybyggda Villa Ekeberg – ett modernt äldreboende i centrala Angered med naturen inpå knuten.

Projektet omfattar ett äldreboende med 72 lägenheter på fem våningar beläget i Angereds centrum. Vårdboendet om cirka 5 300 kvadratmeter är utvecklat av Skanska och UBAB levererade stommen med färdigmålad fasad och monterade fönster.

Stäng

Godhems Backe, för dig som gillar Majorna

Majorna! Sällan har väl en stadsdel en så speciell klang. Med romantiska associationer till det gamla Göteborg!  På[…] Läs mer

Majorna! Sällan har väl en stadsdel en så speciell klang. Med romantiska associationer till det gamla Göteborg!  På UBAB är vi glada över att få vara med och leverera betongstommarna när Wallenstam bygger 138 nya hyresrätter.

Wallenstam bygger 138 lägenheter med UBABs betongstommar för det lilla hushållet och för dem som vill bo med närhet till gröna sköna områden och härligt gemyt runt hörnet. Det ska vara skönt att leva här.

Godhems backe är en del av Satsningen BoStad2021. För att möta bostadsbehoven gör Göteborgs Stad tillsammans med ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer en unik satsning som ska ge 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. I BoStad2021 ingår 30 delprojekt, från Angered i norr till Frölunda i söder. Normalt sett tar bostadsbyggande tid. Så för att alla bostäder ska vara inflyttningsklara år 2021 behöver man snabba på processen. UBABs byggsystem, där betongelementen tillverkas på fabrik med så hög prefabriceringsgrad som möjligt, är ett sätt att korta byggtiderna markant. Stommarna levereras med funktioner som ventilation och avlopp ingjutet i bjälklag, fasader är färdigmålade och fönster monterade på fabrik.

Godhems backes bostäder blir mindre hyreslägenheter, 1:or, 1,5:or och 2:or. Arkitekten Krook och Tjäder beskriver hur tre huskroppar placeras på den kuperade tomten. Med färg och form låter man bryta upp dessa huskroppar i flertalet mindre som klättrar upp längs bergskanten. Inspiration är hämtad från de intilliggande landshövdingehusen. I bottenplan blir det kommersiella lokaler.  Lägenheterna är planerade med sovdelar mot den mörkare bergssidan medan vistelserum och kök har stora fönsterpartier som vetter ut från bergssluttningen. Stor omsorg har lagts vid husens entréer och trapphus som kommer lysa välkomnande över närområdet om kvällen.

Stäng