Arwidsro byggstartar 204 hyresrätter i Norrtälje

Arwidsro byggstartar nu 204 hyresrätter i området Övre Bryggårdsgärdet, med visionen att skapa ett boende som möjliggör en hållbar livsstil. De 204 lägenheterna i Kv Förrådet 2 är fördelade på tre hus. Projektet har ett uppskattat värde vid färdigställande om ca 345 miljoner SEK. Första spadtaget togs den 31 oktober och inflyttning är beräknad till december 2025.

– Vi är stolta över att byggstarta i rådande marknadsläge där vi hjälper till att stävja bostadsbristen och byggkrisen. För oss är det viktigt att fortsätta bygga med kvalitet och att ta långsiktigt ansvar för att skapa bestående livsmiljöer. Tack vare det investeringsstöd vi är beviljade kan vi satsa extra på bland annat energiprestanda och ändå ha skäliga hyror. Projektet genomförs i enlighet med vårt nya gröna ramverk säger Peter Zonabend, VD Arwidsro.

Norrtälje har en fin äldre stadskärna med en tydlig identitet. Området Övre Bryggårdsgärdet är en naturlig utveckling av Norrtälje stad, en förlängning av stadskärnan. När stadens centrala delar växer är tanken att identiteten ska behållas genom att de nya bostadskvarteren i Övre Bryggårdsgärdet utgörs av gröna lekfulla kvarter.

– Det här är hus där människor ska kunna leva och bo även om 100 år. Utöver de miljömässiga kraven investerar vi mycket i den sociala hållbarheten, bland annat genom fina gemensamhetsytor och trygghet för hyresgästerna. Unikt för detta projekt är även att vi prioriterat cykeln framför bilen. Här får cykeln en egen entré varifrån du snabbt når din lägenhet, säger Tobias Kjellin, Affärsområdesansvarig Arwidsro.

Projektet genomförs tillsammans med UBAB och BYGR.

– Ett av de främsta skälen till att vi kan genomföra projektet är att alla inblandade har arbetat nära varandra. Tillsammans har vi haft viljan och modet att komma med förslag på hur vi kan bygga smart, hållbart och effektivt. De inblandades engagemang har slagit igenom stort. Utan det statliga investeringsstödet hade det inte heller varit möjligt, avslutar Tobias Kjellin.

På bild
Niclas Bengtsson, UBAB
Patrik Svensson, BYGR
Tobias Kjellin, Arwidsro

Föregående nyhet:
UBAB Recycling
Nästa nyhet:
Nu har Göteborgs nya hbtqi+-monument invigts på Esperantoplatsen