Ytterväggar

Ytterväggen görs oftast enligt sandwichprincip. Väggarna består av två betongskikt med mellanliggande isolering. Det yttre skiktet ger ett tufft mekaniskt skydd samtidigt som stora variationer i färg, form och struktur är möjliga. Det inre skiktet dimensioneras för att bära upp byggnaden. Isoleringen består av cellplast av valfri kvalitet och tjocklek för att uppnå önskade energikrav.

Arkitekten ges stora möjligheter att påverka byggnadens fasad. Varför inte beställa fasaden färdigmålad och med färdigmonterade fönster?

Tack vare rätt kvalitet och tjocklek på isoleringen och där tjockleken kan anpassas efter önskat isolervärde, får man enkelt stor energibesparing och en minskad miljöpåverkan. Garanterat tätt utan att det blir problem med fukt – så att energiåtervinningen på ventialtionen kan fungera under hela husets livslängd. Perfekt till passivhus och lågenergihus.

I jämförelse med platsgjutet byggande klarar man arbetsplatsen med mindre personal och med mindre buller. Man får en renare byggarbetsplats och det blir lättare att bygga på en trång arbetsplats när man inte behöver lika stora utrymmen för utrustning och material eftersom betong, armering och isolering redan är i elementet.

Man bygger snabbt på höjden eftersom väggelementen redan uppnått hållfasthet vid leverans, speciellt skönt under vinterhalvåret, att inte behöva oroa sig för låga gjuttemperaturer. Den invändiga sidan är färdig för målaren, dvs spackling och målning/tapetsering.