Flerbostadshus

Att bygga bostäder med prefabricerade betongelement från UBAB är en ovanligt klok lösning; ekonomiskt, energismart och estetiskt. Det går fort, kvalitetssäkert och med ett minimum av personal. Dessutom ingår alltid det där lilla extra. Kundens önskemål och behov kan efterlevas och arkitektens visioner går att förverkliga. Vilket annat byggkoncept klarar den ekvationen?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Stäng

Energi

Många av våra byggnader blir lågenergihus och passivhus. Det är lätt att få till effektiva lösningar när väggarna enkelt kan dimensioneras efter önskad prestanda. Skalet blir tätt, stommen lagrar energi och resultatet är robust och bestående.

Stäng

Balkonger

Våra balkonger tillverkas efter önskemål. Upplagda, inspända eller med dragstag.

Stäng

Innerväggar

Med bärande och lägenhetsskiljande betonginnerväggar absorberas värme vilket betyder ett behagligt inomhusklimat och minskad energiförbrukning. Ljud dämpas effektivt och väggarna är mycket motståndskraftiga mot brand.

Stäng

Yttervägg

Ytterväggen görs oftast enligt sandwichprincip. Väggarna består av två betongskikt med mellanliggande isolering. Det yttre skiktet ger ett tufft mekaniskt skydd samtidigt som stora variationer i färg, form och struktur är möjliga. Det inre skiktet dimensioneras för att bära upp byggnaden. Isoleringen består av cellplast av valfri kvalitet och tjocklek för att uppnå önskade energikrav.

Stäng

Trappor

Svängda eller raka. Breda eller smala. Gärna i Terrazzo. Vi kan trappor på UBAB. Om så önskas kan vi även leverera räcken och handledare av hög kvalitet.

Stäng

Snabbt färdigställt

Det går snabbt att bygga med UBAB. Ofta monteras stommen för ett punkthus med två våningar i veckan. Vill man ha det riktigt effektivt börjar man med UBABs prefabricerade hissgropar, fabriksmålade fasader, fabriksmonterade fönster och kompletterar med färdiga badrum. Lägg till att elementens uttorkning till stor del har skett inomhus i fabrik, så förstår man att det kan gå riktigt snabbt att färdigställa huset.

Stäng

God ljudisolering

Betong är ett mycket bra material för att dämpa ljud. Med UBABs betongstomme ges goda möjligheter att projektera för önskad ljudklassning.

Stäng

Badrum

Vi har samarbetspartners som kan erbjuda kompletta badrum som monteras i respektive lägenhet innan bjälklagen för nästa våning läggs på. Ett smart, kvalitetssäkert och snabbt sätt att lösa våtutrymmen.

Stäng

Massiva förspända bjälklag

Möjliggör att bygga med spännvidder upp till 10 meter. Tjocklek beroende på ljudkrav. Bästa möjliga förutsättningar för planlösning och god ljudisolering. Undersidan är slätgjuten med få skarvar.

Stäng

Ingjutna installationer

Vi kan gjuta in avloppsgrodor, ventilationsrör och göra spår för el och rör. Våra konstruktörer hjälper kunden att ta tillvara dessa möjligheter på bästa sätt.

Stäng

Fönstermontage

Effektivaste sättet att montera fönster tycker vi är att göra det i fabrik. Det är också ett snabbt sätt att få tät stomme.

Stäng

Hissgrop

Hissgropen kan vara ett besvärligt moment på arbetsplatsen. Det underlättar och spar tid, att använda UBABs färdiga hissgropar.

 • 1. Energi
 • 2. Balkonger
 • 3. Innerväggar
 • 4. Yttervägg
 • 5. Trappor
 • 6. Snabbt färdigställt
 • 7. God ljudisolering
 • 8. Badrum
 • 9. Massiva förspända bjälklag
 • 10. Ingjutna installationer
 • 11. Fönstermontage
 • 12. Hissgrop