I detalj: formsatt yta

Formsatta ytor

Den del av betongelementet som gjuts mot form kan varieras genom formsättningen. Nedan några exempel:

Grafisk Betong

Fasadelement kan få en bild ingjuten genom att en matris med retarder anbringas i formbotten. Tekniken kallas partiell friläggning eller grafisk betong. Friläggningen kan göras så detaljerad att det på håll ser ut som ett fotografi.

Slätformad yta

Vi gjutning direkt mot gjutbordet eller formsidor får man en slätformad yta. Trots att ytan är helt slät har den ändå kvar betongens variation, ett populärt, rått och talande uttryck.

Brädformad yta

Med en brädformad yta får man en blandning av känslan hos en brädvägg och en betongyta.

Listad yta och yta med insättningar

Olika typer av rillor och blindfogar kan ge en fasad karaktär och trolla bort elementindelningens skarvar.

Yta med ingjutet tegel eller klinker

Att klä en betongstomme med tegel eller klinker behöver inte betyda att man väntar med det till efter stomresningen. Många gånger kan det vara en smart lösning att flytta detta arbete till fabrik och gjuta in  materialet redan i betongelementet.

Matrisgjuten yta

Med hjälp av gummimatriser kan man skapa i stort sett vilket mönser som helst i en fasad. Ofta använd matriserna till delar av fasaden. Matriserna är hållbara och kan återanvändas om elementens geometri tillåter.

Yta med frilagd ballast

Ibland vill man visa ballasten. Man använder då utvalt stenmaterial i betongen, målar retarder i formbotten och spolar sedan fram det vackra stenmaterialet efter gjutning.