Rångedala idrottshall framifrån

Idrottsanläggningar

Idrottshallar av betongelement ger ringa underhåll.

UBABs hallar består oftast av stående fullängds bärande väggelement. Transporteras stående på sidan och vänds till längdstående vid montaget.Det finns också möjlighet att bygga hallen med pelar-balksystem och liggande väggelement.
Hallarna har snabba och kalkylsäkra byggtider. Konstruktionen har en mycket hög motståndskraft mot både inre och yttre påverkan som stötar, påkörning, högtryckstvätt, fukt eller kemiska angrepp. Sandwichväggarna ger en tät byggnad med möjlighet att välja riktigt bra energiprestanda vilket ger en energisnål idrottshall. Dessutom är betongen obrännbar och kräver mycket ringa underhåll. En betongbyggnad har förutsättningar att få låga försäkringspremier.