Integrerade solpaneler

UBABs sandwhichväggar kan kombineras med solpaneler. Då ersätts hela eller delar av ytterskivans betong av solpaneler som alstrar elektricitet. Systemet är flexibelt för flera olika typer av solpaneler. Fukt- och brandsäkerhet har förstås bibehållits medan mängden betong har reducerats. Snyggt och miljövänligt!