Bostadsrättsföreningen Ellinor i Göteborg

Brf Ellinor

Fakta

  • Arkitekt: Erséus Arkitekter AB
  • Beställare: Tornstaden
  • Ort: Göteborg