Hönö Galleria från vägen

Hönö Galleria

Fakta

  • Ort: Hönö
  • Beställare: Golfens fastighetsbolag AB
  • Byggherre: Golfens fastighetsbolag AB
  • Arkitekt: Helmut Junkers