Närbild på trappa i Kungsleden, Norrköping

Kungsleden

Balkburen trappa i öppen kontorsmiljö. Öppna sättsteg för att inte trappan skall blockera ljuset i lokalen. Trappstegen i synlig gråbetong med dambunden yta för enkel renhållning.

Fakta

  • Ort: Norrköping
  • Beställare: Svenska Entreprenad och Förvaltnings AB
  • Byggherre: Svenska Entreprenad & Förvaltnings AB
  • Arkitekt: Arkitektgruppen GKAK AB