Trappa kvarter Forsen Hammarby

Kvarteret Forsen

Fakta

  • Ort: Hammarby
  • Beställare: Hökerum Bygg AB
  • Byggherre: Wallenstam Bostad
  • Arkitekt: Arkitekthuset, Jönköping