Nelikan 1 i Borås

Nejlikan 1

Borås nya landmärke

Nejlikans slanka siluett syns vida omkring över Borås. Fasaderna mot gatan och ån Viskan är täckt av svart skärmtegel, medan sidorna mot norr och söder består av vita sandwichelement. Byggnadens karaktär och materialval är anpassade för att den nya byggnaden ska smälta in med den intilliggande äldre bebyggelsen.

Fakta

  • Ort: Borås
  • Beställare: Hökerum Bygg AB
  • Byggherre: Hökerum Bygg AB
  • Arkitekt: Sjögren Arkitekter AB

Byggnaden utnyttjar betongens alla goda egenskaper. Ytterväggarna är välisolerade och täta utan att det finns risk för fukt eller mögel. Lägenheterna är extremt energieffektiva, tysta och ger ett jämnt skönt inomhusklimat eftersom betongen har en värmebuffrande förmåga som utjämnar temperaturdifferenser mellan natt och dag.

UBABs projektledare, Niclas Bengtsson: ”Stommen från UBAB restes i mars och sedan gick det undan! Ytterväggar och innerväggar placerades ut på den färdiga betongplattan. Därefter ett mellanbjälklag och trappor innan proceduren upprepas för nästa våning. Nästan två våningar per vecka hann vi med, alt som allt 22 våningar. Vi fick till och med gjuta våningar i förväg på fabriken och lägga på lager för att hinna med.”