40 Bostadsrätter i Helsingborg

Nu har sista betongelementet kommit på plats. På Linbastagatan i Helsingborg, bygger HP Boendeutveckling i samarbete med UBAB Brf. Brytstugan 2. Det är två hus med vardera 20 prisvärda, moderna bostadsrätter. I husen ryms en variation av smart planerade bostäder om ett till tre rum och kök, samtliga med en stor inglasad balkong eller inglasad uteplats med egen trädgård i njutbart läge. Moderna och smart planerade bostäder. Inflyttning är planerad under första kvartalet 2017.

Vi bygger lågenergihus för miljön, ekonomin och kommande generationer. Våra hus är mycket välisolerade och värms till stor del upp genom den värme som alstras i byggnaden, främst i form av spillvärme från människor och hushållsmaskiner men även genom den infallande solinstrålningen. På taken utnyttjas också solens kraft. Med hjälp av solceller närproduceras möiljövänlig el till bostadsrättsföreningens gemensamma och hushållens individuella elbehov. I Brf. Brytstugan har du utöver låg energiförbrukning och lokalt producerad el möjlighet att påverka din boendekostnad ytterligare. Detta genom ett individuellt uppmätningssystem för el, värme, varmvatten och kallvatten i varje lägenhet. Du bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle och betalar bara för vad du själv förbrukar.

Föregående nyhet:
Norra Stranden 2
Norra stranden 2
Nästa nyhet:
Knallen i betong