Borås nya landmärke

Gestaltning Brf Nejlikan

Gestaltning Brf Nejlikan

UBAB Ulricehamns Betong AB har tecknat avtal med Hökerum Bygg AB om att få leverera betongstommen till Borås högsta hus. 22 våningar högt, med 77 lägenheter, kommer Brf Nejlikans slanka siluett att synas vida omkring över Borås.Fasaderna mot gatan och Viskan kommer att vara täckt av svart skärmtegel, medan sidorna mot norr och söder består av vita sandwichelement.

Byggnadens karaktär och materialval är anpassade för att den nya byggnaden skall smälta in med den intilliggande äldre bebyggelsen. Med vacker uteplats mot Viskan kommer utemiljön att bli fantastisk. Ett gångstråk skapas utmed Viskans östra strand som ökar tillgängligheten till Viskan och med en kort promenad under riksväg 40 kan man strax vara inne i Borås mest centrala delar. Brf Nejlikan har utnyttjat betongens goda egenskaper. Ytterväggarna är välisolerade och täta utan att det finns risk för fukt eller mögel. Lägenheterna blir mycket energieffektiva, tysta och får samtidigt ett jämnt skönt inomhusklimat eftersom betongen har en värmebuffrande förmåga som utjämnar temperaturdifferenser mellan natt och dag.

UBABs projektledare, Niclas Bengtsson ser nöjd ut när han bekräftar samarbetet med Hökerum Bygg AB. – Stommen från UBAB börjar resas i mars och då går det undan! Ytterväggar och innerväggar placeras ut på den färdiga betongplattan. Därefter ett mellanbjälklag och trappor innan proceduren upprepas för nästa våning. Nästan 2 våningar per vecka räknar vi med, så vi får gjuta några våningar i förväg på fabriken och lägga på lager för att hinna med. Själv tänker jag besöka arbetsplatsen när den översta våningen monteras. Kul att bli en av de första med att se utsikten från Borås högsta hus!

Föregående nyhet:
UBAB bygger passivhus i Borås
Dala Cement i Björbo AB
Nästa nyhet:
UBAB Förvärvar