Kvarteret Glimmervyn, Varberg – i sin slutfas

Redan år 2015 inleddes det första arbetet för det nya bostadskvarteret Glimmervyn i Varberg. Idag, dryga sex år senare, står den tredje och sista etappen färdigmonterad samtidigt som inflyttning till den andra etappen är i full gång. De tre etapperna utgörs av ett tiovånings- och tolvvåningshus samt ett äldreboende. Totalt utgör de tre etapperna 220 lägenheter varv 72 st bostadsrätter, 54 st lägenheter i äldreboendet och resterande hyresrätter. UBAB har varit med och levererat stommen till samtliga hus, ett projekt som pågått under många år och som nu är avslutat. Med drygt ett år kvar till inflyttning till den tredje etappen undrar vi hur statusen av bygget ser ut? Vi ställde frågan till Peter Kindblom, säljare och projektledare på UBAB, som följt projektet sedan 2015.  

– Det ser bra ut, projektet är i sin slutfas. För någon månad sedan monterades den sista väggen på tiovåningshuset i etapp tre och nu har även inflyttning till etapp två börjat. Vi har haft ett nära och bra samarbete med MTA Bygg och Anläggning där vi bland annat haft utvärderingsmöten mellan samtliga etapper för att arbetet ska bli så bra som möjligt.

Föregående nyhet:
UBAB bygger 85 nya bostadslägenheter i Helsingborg
Nästa nyhet:
Stort intresse för lägenheter på Drottninghög