Skanska och UBAB i Västra Frölunda

UBAB levererar stommarna till Skanska!

Denna gången är det projektet Strandsnäckan i Västra Frölunda. Ett lamellhus med 5 trapphus och skiftande våningshöjder mellan 5-8 våningar. Totalt inryms 150 lägenheter. Montaget startade i februari 2019. Första våningen är tegelfasad, högre upp är det målat. Teglet gjuts in, fasaderna målas och fönster monteras på UBAB.

Strandsnackan

Strandsnackan

Strandsnäckan är etapp 2 av 4. Etapp 1 är Sjöstjärnan där den spektakulära fasaden är klar sedan ett tag. Ett knallrött höghus som syns på långt håll i Västra Frölunda eftersom det är dubbelt så högt som kringliggande hus. Även denna stomme målades redan på UBAB. Skanska är entreprenör medan bostadsbolaget Balder är Byggherre, ett expansivt bostadsbolag som låter bygga totalt 550 lägenheter på platsen i fyra etapper.

Föregående nyhet:
Lättebo Ekenässjön
Omslag hållbarhetsredovisning 2018
Nästa nyhet:
Hållbarhetsredovisning