Uppåt i Göteborg

Upp, upp, upp 100 meter. Därefter ner, ner, ner i den smala betongkärnan. Denna vecka monteras det första av två trapphus i Gothia Towers nya tredje torn.

Det är UBAB Ulricehamns Betong AB som levererar – och med hjälp av Högsbols Montage AB – monterar trapporna i det 100 meter höga trapphuset.

– De första trapporna får en lång resväg, eftersom de först måste lyftas upp 100 meter och sedan träs ner i betongkärnan 100 meter ner igen. Efterhand som trapporna monteras blir det förstås kortare och kortare väg ner. Den översta, trettionde, behöver ju i stort sett bara lyftas upp. Vi räknar med att få upp alla under denna arbetsvecka, berättar UBABs projektledare Anders Skoglund.

Det är ett vackert skådespel när de spiralformade trapporna svävar upp mot den kristallklara blåa himmeln.

Efter trapphuset kommer det stora montaget av själva betongstommen ingång. Det är 450 lastbilar med bärande betongväggar och mellanliggande bjälklag som kommer att monteras under en intensiv sjumånadersperiod.

Följ byggkameran från Gothia Towers

Föregående nyhet:
Spännande arkitektur och nya bostäder vid Göteborgs paradgata
Teatergatan 30-36 i Göteborg
Liseberg från Gothia Towers
Nästa nyhet:
UBABs betongelement rullar in i Göteborg