1000 lägenheter vid Kallebäck, Göteborg

Göteborg växer och samhällsplanerarna målar upp ett nytt Göteborg inom några årtionden. UBAB Ulricehamns Betong AB har en stor roll i arbetet. Från E6 söderut, strax innan gränsen till Mölndal syns det alldeles särskilt tydligt just nu. Tre stora projekt där UBAB levererar stommarna till sammanlagt 1000 lägenheter.

På västra sidan om E6, Krokslätt, har UBAB precis låtit plocka ner kranarna efter att ha monterat upp kvarteret Elisedal. Efter en komplicerad grundläggning med pålning genom den djupa leran ner till berggrunden, påbörjades för ett år sedan UBABs montage. På ett år har närmare 1000 lastbilar lämnat UBAB med betongelement till detta stora projekt. Husen med klinkerbelagd sockelvåning och därefter grön- och vitmålade fasader bildar ett omslutande kvarter med lite varierande våningshöjder, upp till 10 våningar som högst. Lägenheterna har ett attraktivt centralt läge i södra delen av den växande staden. Betongstommen borgar för god ljuddämpning och ett jämnt inomhusklimat med låg energiförbrukning.
Wallenstam, som är byggherre och UBABs kund, erbjuder 336 hyreslägenheter samt ett antal affärslokaler i gatuplan. Inflyttningen i den tidigast byggda delen av kvarteret påbörjas redan under innevarande höst

Kvarteret Elisedal. Bild Wallenstam

Strax intill, men öster om E6, låter Wallenstam bygga ytterligare 270 hyresrätter i kvarteret Mejeristen. Tre ståtliga höghus 14, 16 och 18 våningar höga, förbundna med ett underjordiskt garage. Färgsättningen är tänkt vara John Bauer-tema i sex olika nyanser i grönt, svart och vitt.  Mäktiga kungsbalkonger, alltså extra stora balkonger som sträcker sig över flera rum, har balkongräcken i guld som fullföljer Bauer-temat. UBAB började montera stommarna i mars och beräknar vara klara med stomresningen till årskiftet 20-21. Inflyttningen påbörjas hösten 2021.

Kvarteret Mejeristen. Bild Wallenstam

Om en vecka drar UBAB igång montaget av det tredje mäktiga projektet i området. Det är Skanska som är UBABs kund och som bygger kvarteret Tändstickan på grafiska vägen nära hållplatsen Elisedal. Det är planerat 20 lastbilar i veckan från UBAB under ett år tills stommarna är resta. Inflyttning planeras till våren 2022. Det blir fyra huskroppar, varav två är hyresrätter och två är bostadsrätter. Husen är sammankopplade med parkeringshuset under gårdsbjälklaget. Totalt blir det 382 lägenheter. Husen, som är upp till 14 våningar höga, ramar in en gård som skall bli en lugn plats mitt i staden. Där finns cykelförråd, sittplatser, ett trädäck och plats för lek. Skanska påminner också om, att trots det centrala läget, är det bara en dryg kilometer till Safjället med promenadstigar, elljusspår, fornminnen och utsiktsplatser.

kvarteret Tändstickan  Kvarteret Tändstickan. Bild VEC 360

Föregående nyhet:
Hållbarhetsredovisning för UBAB
Nästa nyhet:
Som en bagare – med ny miljövänligare receptbok under framtagande