Med storslagen utsikt över Göteborgs hamninlopp

Majorna i Göteborg är en stadsdel med gamla anor. Här bygger Wallenstam nya lägenheter med balkonger med glasräcken. De översta våningarna kommer att ha hamnutsikt. UBAB levererar stommen.

– Vi är stolta över förtroendet från beställaren Wallenstam, säger Peter Kindblom, projektledare UBAB Ulricehamns Betong AB.

Majorna i Göteborg är en stadsdel med gamla anor. Delar av Majorna är klassat att vara av riksintresse enligt Naturresurslagen. Här finns en blandad bebyggelse med spännande hus från sekelskiftet och framåt.

Vita Björn i GöteborgI kvarteret Vita Björn på Bangatan, har Wallenstam några höghus i rött och vitt som de lät bygga i början av 60-talet. Strax nedanför har man hittat en fastighet som passar för ombyggnad. Arkitekt Sjögren Arkitekter AB har skapat en byggnad som passar in i miljön. Befintlig byggnad rivs och när garaget i bottenplan och livsmedelsbutiken i gatuplan byggts upp igen är det dags för UBAB att börja arbeta.

Byggnationen startar under våren 2013 och huset kommer att få 64 hyresrätter, hälften enrumslägenheter och hälften tvårummare. UBAB levererar stommen till de åtta våningarna bostäder. Cirka 4 300 ton betong kommer att gå åt, fördelat på drygt 500 betongelement.

– Det är ett förtätningsprojekt, att bygga i befintligt miljö där det redan finns bostäder, det är lite speciellt, säger UBABs projektledare, Peter Kindblom. UBAB startar inom kort sin projektering. I början av september påbörjas monteringen som ska vara klar sju veckor senare. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara 2014.

Fotnot:
Ur Naturresurslagen(NRL) om Majorna, “Området är en social- och byggnadshistoriskt intressant miljö med inslag från flera epoker i Göteborgs utveckling”.

Föregående nyhet:
Vid Sörseängen i Varberg byggs nytt
Teatergatan 30-36 i Göteborg
Nästa nyhet:
Spännande arkitektur och nya bostäder vid Göteborgs paradgata