UBAB förvärvar Örs Cementgjuteri

UBAB Ulricehamns Betong AB förvärvar Aktiebolaget Örs Cementgjuteri

Som ett led i UBABs utveckling har samtliga aktier i Örs Cementgjuteri förvärvats.

Örs Cementgjuteri är beläget strax söder om Dals Rostock, Melleruds kommun i Dalsland. Företagets verksamhet består av tillverkning och försäljning av prefabricerade betongelement. Huvudinriktningen är väggar, balkonger och stödmurar. Produktionen är i stort sett helt kundanpassad och skräddarsys för varje enskilt projekt. Örs cementgjuteri har i dag c:a 40 anställda och en nettoomsättning på c:a 55 milj. kronor. Företaget som startades 1927 kommer att drivas som ett separat dotterbolag till UBAB.

Vi ser fram emot att Örs Cementgjuteri får en ny stark ägare med gedigen kunskap och en väl förankrad position i branschen. Det öppnar nya möjligheter för vidare utveckling av företaget och för vidare det förtroende vi genom åren erhållit från våra kunder, säger Mats Larsson företagets tidigare ägare.

 

Föregående nyhet:
Hållbarhetsredovisning
Omslag hållbarhetsredovisning 2018
Nästa nyhet:
CO2-Jakten