UBAB Solvägg – först på marknaden

 

– Byggnadsintegrerade solceller ligger helt rätt i tiden. Att kunna ersätta konventionellt byggmaterial med energialstrande solceller har tidigare gjorts på tak, men vi är först med att lansera UBAB Solvägg, ett komplett stomsystem med integrerade solpaneler i fasaden. Vår klimatsmarta innovation öppnar upp helt nya möjligheter för byggbranschen och arkitekter.

Peter Wigert, marknadschef på betongföretaget UBAB, berättar att projektet med att ersätta företagets betongstommars yttre betongskiva med solpaneler nu har gått i mål.

– En sandwichvägg i betong är fukt- och brandsäker samt har ett minimalt underhåll. Målet har varit att UBAB Solvägg skall bevara UBABs byggsystems goda egenskaper samtidigt som cementinnehåll och vikt reduceras och energi genereras.

UBAB har redan presenterat sin Solvägg för Jörgen Larsson, Affärsutvecklingschef på Skanska. Med Skanskas mål, att alla egenutvecklade projekt skall vara klimatneutrala 2030, kan UBAB Solvägg bli en del av framtidens byggnationer för Skanska.

– Det här är jättespännande för Skanska, vi driver själva miljöfrågan hårt så vi är mycket positiva. Produkten är helt rätt och passar väldigt bra i vår miljöprofil. Sådana här initiativ måste komma från alla aktörer på marknaden om vi skall klara våra klimatmål, menar Jörgen Larsson.

Även på forskningsinstitutet RISE är man positiv till UBABs Solvägg. Peter Kovacs, forskningsingenjör på RISE, har arbetat med utveckling av byggnadsintegrerade solceller i åtta år och stöttat UBAB i utvecklingsarbetet. Att ingen gjort några kompletta lösningar för fasader tror han bland annat beror på att det varit mycket enklare att hitta lösningar för tak.

– De två-tre senaste åren har däremot intresset för fasader ökat påtagligt. En anledning är att en del fastighetsförvaltare har betat av de bästa taken och nu börjar titta på fasaderna. UBAB har löst många av de problem som försvårat möjligheten att bygga denna typ av fasader, säger Peter Kovacs.

UBAB Solvägg hamnar i prisklass ungefär som en betongstomme med ingjutet tegel, men utöver en snygg fasad menar Peter Wigert att vinsterna och fördelarna är mycket stora.

– UBAB Solvägg ger arkitekten stora möjligheter att skapa vackra fasader då man kan disponera ytorna och blanda solpaneler, betong eller andra fasadmaterial. Viktigast är dock att närproducerad el gör omställningen till ett mer miljövänligt samhälle enklare, avslutar Peter Wigert.

Föregående nyhet:
Som en bagare – med ny miljövänligare receptbok under framtagande
Nästa nyhet:
En annorlunda leverans