Nyheter

Här håller du dig uppdaterad om sådant som händer i UBABs värld.

Som en bagare – med ny miljövänligare receptbok under framtagande

Cement, vatten och grus, så enkelt är grundreceptet för betong. UBAB, Ulricehamns Betong jobbar intensivt med att sänka[…] Läs mer

Cement, vatten och grus, så enkelt är grundreceptet för betong. UBAB, Ulricehamns Betong jobbar intensivt med att sänka sin klimatpåverkan just nu.  Målet är inställt på att reducera CO2 utsläppen med 20 procent i ett projekt de snart ska leverera stommen till i Ulricehamn. En del för att uppnå målet är att skruva på receptet. Det är Anders Swennbergs uppgift.

Anders Swennberg är kvalitetschef på UBAB och han har jobbat där i 29 år. Det medför givetvis en gedigen kunskap om både materialet betong och dess egenskaper. Ändå säger han;

-Det går inte en dag utan att jag tänker att det är mycket att lära sig fortfarande.

Nu har Anders det spännande uppdraget att se till att recepten gör att betongen tillverkas med så liten klimatpåverkan som möjligt. Man kan undra hur det är möjligt att det finns så mycket att lära om ett material med bara några få ingredienser; grus, cement, vatten och en ynka mängd egenskapsförbättrande tillsatser.

-Det är mång parametrar som spelar in. Grusets beskaffenhet, vilken temperatur materialet har när man blandar betongen, hur varmt det är där betongen stelnar, cementhalt och mycket mer säger Anders och visar sina betongprover i det lilla labbet vägg i vägg med fabriken.

Det är faktiskt inte helt fel att likna Anders vid en bagare. I UBABS stora fabrik används ett 30-tal olika betongrecept för olika typer av konstruktioner. En balkongplatta, som kommer monteras utomhus i horisontell position behöver till exempel ha en tätare betong än ett bärande stomelement inomhus. En möjlighet för att kunna dra ner på cementhalten, är att låta betongelementen ligga kvar i gjutformen extra länge, så att de hinner utveckla högre hållfasthet innan de lyfts. Det har man inte möjlighet till om produktionstakten ska hållas under vanliga arbetsdagar, men under helgerna fungerar det.

-Vi kallar det fredagsbetong, säger Anders. Det är elementen vi gjuter innan helgen. De får ligga i formen två extra dygn och det gör stor skillnad för hur mycket cement som behövs.

För inte så länge sedan var det kostnaden, som var i fokus när en offertförfrågan kom in på en betongstomme. Nu har fokus flyttats en aning.

-Nu pratar byggföretagen om miljöaspekten på materialet också. Man vill kunna bygga hållbara hus. Betong är ett fantastiskt material på väldigt många sätt, men det kan bli ännu bättre miljömässigt. Vi jobbar parallellt med många processer för att få ner CO2 utsläppen till följd av vår produktion, berättar Peter Wigert, marknadschef på UBAB.

Stäng

1000 lägenheter vid Kallebäck, Göteborg

Göteborg växer och samhällsplanerarna målar upp ett nytt Göteborg inom några årtionden. UBAB Ulricehamns Betong AB har en[…] Läs mer

Göteborg växer och samhällsplanerarna målar upp ett nytt Göteborg inom några årtionden. UBAB Ulricehamns Betong AB har en stor roll i arbetet. Från E6 söderut, strax innan gränsen till Mölndal syns det alldeles särskilt tydligt just nu. Tre stora projekt där UBAB levererar stommarna till sammanlagt 1000 lägenheter.

På västra sidan om E6, Krokslätt, har UBAB precis låtit plocka ner kranarna efter att ha monterat upp kvarteret Elisedal. Efter en komplicerad grundläggning med pålning genom den djupa leran ner till berggrunden, påbörjades för ett år sedan UBABs montage. På ett år har närmare 1000 lastbilar lämnat UBAB med betongelement till detta stora projekt. Husen med klinkerbelagd sockelvåning och därefter grön- och vitmålade fasader bildar ett omslutande kvarter med lite varierande våningshöjder, upp till 10 våningar som högst. Lägenheterna har ett attraktivt centralt läge i södra delen av den växande staden. Betongstommen borgar för god ljuddämpning och ett jämnt inomhusklimat med låg energiförbrukning.
Wallenstam, som är byggherre och UBABs kund, erbjuder 336 hyreslägenheter samt ett antal affärslokaler i gatuplan. Inflyttningen i den tidigast byggda delen av kvarteret påbörjas redan under innevarande höst

Kvarteret Elisedal. Bild Wallenstam

Strax intill, men öster om E6, låter Wallenstam bygga ytterligare 270 hyresrätter i kvarteret Mejeristen. Tre ståtliga höghus 14, 16 och 18 våningar höga, förbundna med ett underjordiskt garage. Färgsättningen är tänkt vara John Bauer-tema i sex olika nyanser i grönt, svart och vitt.  Mäktiga kungsbalkonger, alltså extra stora balkonger som sträcker sig över flera rum, har balkongräcken i guld som fullföljer Bauer-temat. UBAB började montera stommarna i mars och beräknar vara klara med stomresningen till årskiftet 20-21. Inflyttningen påbörjas hösten 2021.

Kvarteret Mejeristen. Bild Wallenstam

Om en vecka drar UBAB igång montaget av det tredje mäktiga projektet i området. Det är Skanska som är UBABs kund och som bygger kvarteret Tändstickan på grafiska vägen nära hållplatsen Elisedal. Det är planerat 20 lastbilar i veckan från UBAB under ett år tills stommarna är resta. Inflyttning planeras till våren 2022. Det blir fyra huskroppar, varav två är hyresrätter och två är bostadsrätter. Husen är sammankopplade med parkeringshuset under gårdsbjälklaget. Totalt blir det 382 lägenheter. Husen, som är upp till 14 våningar höga, ramar in en gård som skall bli en lugn plats mitt i staden. Där finns cykelförråd, sittplatser, ett trädäck och plats för lek. Skanska påminner också om, att trots det centrala läget, är det bara en dryg kilometer till Safjället med promenadstigar, elljusspår, fornminnen och utsiktsplatser.

kvarteret Tändstickan  Kvarteret Tändstickan. Bild VEC 360

Stäng

Senaste nytt om UBAB och COVID-19

Bäste kund Du är viktig för oss, därför vill vi meddela dig på vilket sätt vi agerar och[…] Läs mer

Bäste kund

Du är viktig för oss, därför vill vi meddela dig på vilket sätt vi agerar och påverkas av COVID-19 och på vilket sätt det påverkar våra gemensamma affärer just nu.

Vi på UBAB har de senaste veckorna haft en ökad sjukfrånvaro, utöver den normala för årstiden, med en topp för två veckor sedan. Frånvaron har därefter närmat sig normala nivåer igen.
De anställda på UBAB har fortsatt uppmanats att vidta en rad försiktighetsåtgärder vad gäller fysisk distansering och hygien. Företaget har dessutom genomfört förskjutning av arbetstider för att ge personalen bättre möjlighet att hålla distans till varandra.

Produktionsplaneringen har anpassats efter situationen och vi har klarat av vad vi hoppas varit den värsta perioden utan att våra leveranser och våra kunder har drabbats.

Läge idag 2020-05-15

Konstruktion/Projektering

Projektering fortlöper enligt planerad takt. Möjligheter att jobba hemifrån har utökats.

Montage

Montage sker enligt plan. Kontakt mellan kund och UBAB sker som vanligt i första hand genom UBABs projektledare för respektive projekt.

Transport

Vi ser i dagsläget inga störningar utan vår transportör klarar fortfarande att hålla planerad takt.

Produktion/lager

Vi har klarat våra leveransåtagande hittills. Vi arbetar nu hårt med att överblicka konsekvenser av omplaneringar samt med att vidta åtgärder för att säkerställa våra åtaganden.

Kommunikation

UBABs projektledare återkommer till respektive kund med information om vad som gäller för varje specifikt projekt och anmäler till beställaren om man behöver komma överens om eventuell förlängning av kontraktstiden.

Det är just nu, även av största vikt för UBAB att ni, vår beställare, genom vår projektledare meddelar UBAB, i tidigast möjliga skede, om er situation blir sådan att våra leveranser påverkas.

En kontinuerlig, tydlig och öppen kommunikation mellan oss kommer att vara av extra stor vikt och bidra till att ekonomisk skada för oss båda undviks eller minimeras under denna gemensamma svåra period.

Niclas Bengtsson, Försäljningschef UBAB

Stäng

CO2-Jakten

Hökerum Bygg, Stiba och Ulricehamns Betong har gått ihop för att hitta så många goda lösningar som möjligt[…] Läs mer

Hökerum Bygg, Stiba och Ulricehamns Betong har gått ihop för att hitta så många goda lösningar som möjligt i jakten på CO2-utsläpp. De tre företagen har många gemensamma byggprojekt bakom sig. Nu vill de samarbeta för att sänka CO2- utsläppen vid nyproduktion av hus.

VD:ar i samspråk mot gemensamma mål; Fredrik Ståhl, Hökerum Bygg, Joakim Österlund, Stiba och Fredrik Gustafson, UBAB.

Fakta:

  • CO2-Jakten: Ett gemensamt projekt för att sänka klimatavtrycket så mycket som möjligt med det långsiktiga målet att vara klimatneutrala senast år 2045. Fokus ligger på att utmana normer och genomföra förbättringar.
  • UBAB, Ulricehamns Betong har sin produktion i Timmele i Ulricehamns kommun. Närmare 200 anställda arbetar med konstruktion, produktion och montage av byggnader i prefabricerad betong.
  • Stiba, Ett konstruktionsföretag från Borås med drygt 30 anställda. Stiba har ett brett kunnande och är med i hela byggprocessen från startmötet till att slutbevis utfärdas.
  • Hökerum Bygg, Ett bygg- och bostadsutvecklingsföretag med cirka 80 anställda som utvecklar genomtänkta, prisvärda och hållbara fastigheter.
  • Brf Linden, Ett bostadsrättsprojekt i Ulricehamn med trolig byggstart hösten 2020. Projektet är först med att vara en del av CO2-Jakten. Läs mer på www.hokerumbygg.se/kvarteretlinden
Stäng

UBAB förvärvar Örs Cementgjuteri

UBAB Ulricehamns Betong AB förvärvar Aktiebolaget Örs Cementgjuteri Som ett led i UBABs utveckling har samtliga aktier i[…] Läs mer

UBAB Ulricehamns Betong AB förvärvar Aktiebolaget Örs Cementgjuteri

Som ett led i UBABs utveckling har samtliga aktier i Örs Cementgjuteri förvärvats.

Örs Cementgjuteri är beläget strax söder om Dals Rostock, Melleruds kommun i Dalsland. Företagets verksamhet består av tillverkning och försäljning av prefabricerade betongelement. Huvudinriktningen är väggar, balkonger och stödmurar. Produktionen är i stort sett helt kundanpassad och skräddarsys för varje enskilt projekt. Örs cementgjuteri har i dag c:a 40 anställda och en nettoomsättning på c:a 55 milj. kronor. Företaget som startades 1927 kommer att drivas som ett separat dotterbolag till UBAB.

Vi ser fram emot att Örs Cementgjuteri får en ny stark ägare med gedigen kunskap och en väl förankrad position i branschen. Det öppnar nya möjligheter för vidare utveckling av företaget och för vidare det förtroende vi genom åren erhållit från våra kunder, säger Mats Larsson företagets tidigare ägare.

 

Stäng

Skanska och UBAB i Västra Frölunda

UBAB levererar stommarna till Skanska! Denna gången är det projektet Strandsnäckan i Västra Frölunda. Ett lamellhus med 5 trapphus och[…] Läs mer

UBAB levererar stommarna till Skanska!

Denna gången är det projektet Strandsnäckan i Västra Frölunda. Ett lamellhus med 5 trapphus och skiftande våningshöjder mellan 5-8 våningar. Totalt inryms 150 lägenheter. Montaget startade i februari 2019. Första våningen är tegelfasad, högre upp är det målat. Teglet gjuts in, fasaderna målas och fönster monteras på UBAB.

Strandsnackan

Strandsnackan

Strandsnäckan är etapp 2 av 4. Etapp 1 är Sjöstjärnan där den spektakulära fasaden är klar sedan ett tag. Ett knallrött höghus som syns på långt håll i Västra Frölunda eftersom det är dubbelt så högt som kringliggande hus. Även denna stomme målades redan på UBAB. Skanska är entreprenör medan bostadsbolaget Balder är Byggherre, ett expansivt bostadsbolag som låter bygga totalt 550 lägenheter på platsen i fyra etapper.

Stäng

Lättebo Ekenässjön

I Småland fortsätter vår kund Byggbolaget i Vetlanda att bygga och att handla av UBAB. Nu är det[…] Läs mer

I Småland fortsätter vår kund Byggbolaget i Vetlanda att bygga och att handla av UBAB. Nu är det ett femvåningshus i Ekenässjön strax utanför Vetlanda. Det blir 34 hyresrättslägenheter. Inflyttning sker i juni 2019.

Stäng

Horsbyskolan

UBAB bygger mycket bostäder men vi bygger också gärna skolor. Bild från en färdigställd stomme till utbyggnad av Horsbyskolan i[…] Läs mer

UBAB bygger mycket bostäder men vi bygger också gärna skolor.

Bild från en färdigställd stomme till utbyggnad av Horsbyskolan i Herrljunga. I byggnaden som är sammanslussad med den befintlig skolbyggnaden finns lektionssalar och fritidsavdelningar samt personalutrymmen. Entreprenör och UBABs kund är Fiddes El och Bygg AB.

Stäng